logo

 

ANBI-gegevens voor de website Kinderboerderij Zevenbergen

Naam:  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen

            Ook wel: Kinderboerderij De Dierenploeg

RSIN:   8029.21.681

KvK:     41106395

Bezoekadres:   Vlimmeren 1, 4761 NX Zevenbergen

Doelstelling:     De stichting heeft ten doel het oprichten en doen exploiteren in de ruimste zin des woords van een kinderboerderij annex milieu-educatief centrum te Zevenbergen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:    

1.         De kinderboerderij streeft ernaar de kinderboerderij op 5 dagen per week open te stellen voor het publiek. De aandacht is daarbij vooral gericht op het vertrouwd maken van kinderen met dieren in een speelse omgeving.

2.         Het milieu-educatief centrum richt zich er vooral op kinderen kennis bij te brengen van dieren en dierengedrag, bewust te maken van natuur en milieu en de problemen en mogelijkheden die zich daarbij voor doen. Deze activiteiten zijn met name gericht op basisschool kinderen in de gehele gemeente Moerdijk.

Bestuurssamenstelling:

     
        Peer Cox, voorzitter / bestuurslid milieu-educatief centrum
        Guus Bergmans, secretaris
        Frits Schrijver, penningmeester / dierenbeheer
        Truss van Unen, bestuurslid
        Frans van Kouwen, bestuurslid

Beloningsbeleid:

De stichting kent geen beloning voor bestuurders van de stichting. Wel kan het bestuur besluiten dat bestuurders recht hebben op vergoeding van gemaakte kosten.

            De vrijwilligers/surveillanten ontvangen een bescheiden beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

            Openstelling:    5 middagen per week

            Exposities voor schooljeugd: 2 per jaar

            Festiviteiten bij de Kinderboerderijendag en Werelddierendag

 

  KINDERBOERDERIJ DE DIERENPLOEG            
  Anbi-gegevens  2018-2020              
                   
                   
Bestuurssamenstelling                
Peer Cox, voorzitter / besturrslid milieu-educatief centrum          
Guus Bergmans, secretaris                
Frits Schrijver, penningmeester / dierenbeheer            
Truss van Unen, bestuurslid                
Frans van Kouwen, bestuurslid                
                   
Financiële gegevens 2019                
                   
balans       31-12-2020   31-12-2019   31-12-2018  
activa                  
vorderingen     10000   894   300  
bank en kas     19945   13404   21012  
totaal       29945   14298   21312  
                   
passiva                  
eigen vermogen     2150   1929   2264  
voorzieningen     23975   11476   15393  
kortlopende schulden     820   893   3654  
totaal       26945   14298   21312  
                   
                   
resultatenrekening     2020   2019   2018  
inkomsten                
subsidie gemeente Moerdijk     57800   58220   59500  
sponsoring en donaties     26600   815   10228  
overige inkomsten     5038   3604   4243  
totaal inkomsten     89438   62639   73971  
                   
uitgaven                  
activiteitenkosten                
  MEC-exposities     3045   4651   3186  
  kruidentuin     118   263   625  
  waterontdekplek     95   318   12  
  verbetering opstallen/terrein   5748   1491   10071  
  MEC-klimaatbewust     12792   3917   54  
  dependance de 7Schakels   0   0   1199  
  kinderboerderijdag     0   1483   1374  
  werelddierendag     0   707   865  
        21798   12831   17387  
                   
organisatiekosten                
  personeelskosten     33695   30969   30653  
  vrijwilligers     3753   8059   6446  
  huisvestingskosten     3181   4162   6500  
  dierverzorging     11783   10230   8234  
  kantoorkosten     1220   1181   1248  
  algemene kosten     739   615   1437  
  financiële baten/lasten   217   209   194  
        54588   55425   54712  
                   
bijzondere baten                
  onttrekking voorzieningen   0   3917   3800  
  pr.Bernhardfonds     0   1364   0  
  diversen     28   0   64  
        28   5281   3864  
                   
bijzondere lasten                
  vooruitontvagen KB/WB   0   0   5000  
  toevoeging aan Voorziening KB/WB 12500   0   0  
  corona maatregelen     361   0   0  
  diversen     0   0   29  
        12861   0   5029  
                   
totaal uitgaven     89219   62974   73264  
  KINDERBOERDERIJ DE DIERENPLOEG            
  Anbi-gegevens  2018-2021              

 

Contactgegevens:


Kinderboerderij De Dierenploeg
Vlimmeren 1, 4761 NX  Zevenbergen

T | 0168-335227

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.