logo

Lees meer: Kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust

Brabantse schoolpleinen kleuren groen

Provincie Noord-Brabant, vier Waterschappen en het Interbestuurlijk programma Jong Leren Eten hebben de krachten gebundeld. Zij willen zo veel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten enthousiast krijgen voor dit idee: Brabantse schoolpleinen kleuren groen. Er is subsidie verkrijgbaar bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds, de campagne start tijdens de Buitenspeldag op 10 april. Zie deze publicatie.

Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

Dat betekent stoeptegels eruit; gras, struiken, bloemen en groenten erin. Kinderboerderij De Dierenploeg heeft in 2016 mee gewerkt aan de algemene "Handleiding Alle Kinderboerderijen Klimaatbestendig en Waterbewust" . Een bundeling met praktisch voorbeelden om met deze thema's aan de gang te gaan. 

Deze handleiding is te downloaden via deze link. die bij het aanpakken van de schoolpleinen van de toekomst erg handig is. 

 

 

 Lees meer: Erespeld gemeente Moerdijk voor Frits Schrijver

Frits

Namens de Stichting Kinderboerderij Zevenbergen van harte gefeliciteerd met het ontvangen van de erespeld van de gemeente Moerdijk.

Je hebt hem verdiend. Als vrijwilliger bij de Stichting Cultuur Moerdijk, de jeu de boulesclub Groene Ster Zevenbergen, Kiwanisclub Mauritshof Moerdijk, Wereldwinkel Zevenbergen, Wijkvereniging Krooswijk en de Stichting Carnaval Zevenbergen heb je een verdienstelijke bijdrage geleverd aan een leukere samenleving.

Dit is overigens al de tweede erepenning die aan een vrijwilliger van de kinderboerderij toegekend wordt; de eerste was voor Madeleine Vrolings.

 

Namens de Stichting,

Frans van Kouwen.

 

Aan de slag met een moestuintje op het schoolplein of bij

de buitenschoolse opvang

Al een paar jaar heeft één van onze supermarktketens in het voorjaar een actie waarbij de moestuin centraal staat.

De huidige regeringspartijen zouden het liefst zien dat ook via de scholen kinderen wordt bijgebracht waar hun voedsel vandaan komt, in de hoop dat ze daardoor ook gezonder gaan eten.

In Moerdijk heeft zadenteler Rijkzwaan uit Fijnaart een aanbod voor alle basisscholen en BSOs in heel Nederland: een gratis groentezaden pakket met 10 zakjes zaden van gangbare groentes.

Kinderboerderij De Dierenploeg en het daarbij behorende MEC( milieu educatief centrum) willen hier graag een steentje aan bijdragen door:

  • Uitgiftepunt te zijn voor de zadenpakketten van Rijkzwaan

  • Korte presentaties te geven over moestuintjes

  • Een voorbeeldtuintje te maken in de kruidentuin van de kinderboerderij

  • Praktische hulp te geven bij het zaaien, groeien en oogsten tijdens een aantal inloopmiddagen op woensdag- en zaterdagmiddagen

De scholen zijn inmiddels geïnformeerd over dit onderwerp. Daarbij is hen ook gevraagd zich aan te melden indien ze belangstelling hebben.

Zodra er data bekend zijn zullen die vermeld worden onder het kopje agenda op deze website.

 

 

 

 

Lees meer: Gift Palet

 

 

Gift van Het Palet

 

Op woensdag 20 december j.l. heeft SBO Het Palet in Klundert een kerstmarkt gehouden.

Verkocht werden kerstartikelen en door de leerlingen zelfgemaakte kerststukjes, muffins en andere lekkernijen.

De opbrengst van deze jaarlijkse kerstmarkt is steeds voor een ander goed doel.

Wij zijn zeer vereerd, dat onze kinderboerderij uitgekozen is als het goede doel 2017.

Vrijdagmorgen, tijdens het kerstontbijt voor alle leerlingen, is de opbrengst overhandigd aan de voorzitter van de kinderboerderij door meester Roland van groep H.

De kinderboerderij gaat de opbrengst gebruiken voor een goede huisvesting van ons pluimvee tijdens de ophokplicht vanwege de vogelgriep. Dan verblijven alle pauwen, kalkoen, eenden en kippen in de buiten volière.

De opbrengst was een zeer grote verrassing voor alle aanwezigen.

Deze bedroeg: € 637,45.

Wij bedanken de leerkrachten en de leerlingen van SBO Het Palet in Klundert hartelijk voor deze donatie,

 

Frans van Kouwen

 

 

 

Lees meer: Kinderboerderij rookvrij

 

Kinderboerderij rookvrij.

Vanaf 1 januari 2018 is de kinderboerderij, zowel de stal als de terreinen, een rookvrije locatie.

Dit houdt in dat er binnen de hekken niet meer gerookt mag worden. Ook elektrische rookmiddelen zijn niet toegestaan.

Wij willen hiermee bevorderen dat kinderen, maar ook volwassenen, in een rookvrije omgeving kunnen vertoeven.

Daarbij vragen wij ook uw medewerking om niet net buiten de poort uw sigaret op te steken, maar een eindje daar van af.

Met dank voor uw medewerking.

Frans van Kouwen

 

 

Contactgegevens:


Kinderboerderij De Dierenploeg
Vlimmeren 1

Zevenbergen

T | 0168-335227